Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spojené státy a Írán - Íránská jaderná dohoda
Název práce v češtině: Spojené státy a Írán - Íránská jaderná dohoda
Název v anglickém jazyce: The United States and Iran - The Iranian Nuclear Agreement
Klíčová slova: Jaderná dohoda, USA, Írán, jaderný program, Barack Obama, diplomacie, Irák, bezpečnost, regionální vliv
Klíčová slova anglicky: Nuclear agreement, USA, Iran, nuclear program, Barack Obama, diplomacy, Iraq, security, regional influence
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslav Zukerstein
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.02.2017
Datum zadání: 27.02.2017
Datum a čas obhajoby: 12.06.2018 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2083, Jinonice - místn. č. 2083
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2018
Oponenti: PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK