Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv pocitu osamělosti na hypertenzi u seniorů
Název práce v češtině: Vliv pocitu osamělosti na hypertenzi u seniorů
Název v anglickém jazyce: The influence of loneliness on hypertension in the elderly
Klíčová slova: hypertenze, pocit osamělosti, SHARE
Klíčová slova anglicky: hypertension, loneliness feeling, SHARE
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyziologie (51-500200)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.02.2017
Datum zadání: 27.02.2017
Datum a čas obhajoby: 11.05.2018 10:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U1, H3 -121, učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:28.03.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:28.03.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.05.2018
Oponenti: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK