Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Morální paniky ve vztahu k užívání psychoaktivních látek (legálních i nelegálních drog)
Název práce v češtině: Morální paniky ve vztahu k užívání psychoaktivních látek (legálních i nelegálních drog)
Název v anglickém jazyce: .
Akademický rok vypsání: 2024/2025
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Morální panika je reakce sociální skupiny založená na falešném nebo přehnaném dojmu, že chování nějaké jiné skupiny (většinou minoritní skupiny nebo subkultury) je nebezpečně deviantní a je hrozbou pro společenský řád. Od masové hysterie se liší přesným morálním vymezením (co je špatně / dobře). V moderní době je obvykle posilována masmédii. Klíčoví autoři: Erich Goode, Nachman Ben-Yehuda, Stanley Cohen. Možné metody výzkumu: obsahová analýza, analýza diskurzu, etnografický výzkum, analýza dat z výběrových šetření apod.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK