Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současný pohled na příjem bílkovin u silových sportovců - přehledová studie
Název práce v češtině: Současný pohled na příjem bílkovin u silových sportovců - přehledová studie
Název v anglickém jazyce: The current view of protein intake in power athletes - a review study
Klíčová slova: Výživa, vysokobílkovinná dieta, silový trénink, tělesné složení, regenerace, metabolická odezva
Klíčová slova anglicky: Nutrition, high protein diet, resistance training, body composition, regeneration, metabolic response
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyziologie (51-500200)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.02.2017
Datum zadání: 23.02.2017
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 10:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U1, H3 -121, učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:21.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Oponenti: doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Na základě literárních zdrojů a odborných studií je cílem mé práce zpracovat, systematicky uspořádat a porovnat získané poznatky v oblasti výživy v silových sportech, konkrétně příjmu bílkovin.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Based on literary sources and professional studies, the aim of my work is to work out, systematically organize and compare acquired knowledge in the field of nutrition in power sports, namely the intake of proteins.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK