Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Používání grafických systémů u dětí předškolního věku
Název práce v češtině: Používání grafických systémů u dětí předškolního věku
Název v anglickém jazyce: Using of graphic systems in preschool age
Klíčová slova: předškolní věk, počáteční psaní, kresba,grafomotorika
Klíčová slova anglicky: preschool age, early writing, drawing, graphomotorics
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.02.2017
Datum zadání: 23.02.2017
Datum a čas obhajoby: 31.05.2018 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude obecně zabývat vývojem prekonceptů psaní u dětí předškolního věku. Těmto dětem bude zadána instrukce, aby zaznamenaly (nakreslily nebo napsaly) dopis Ježíškovi, který bude obsahovat seznam věci, které si přejí k Vánocům. Tato instrukce jim po roce bude zadána podruhé. Zkoumán bude vývoj grafomotoriky a konkrétní strategie, které děti předškolního věku používají při počátcích psaní.
Seznam odborné literatury
FERREIRO, Emilia and Ana TEBEROSKY. Literacy before schooling. New Hampshire: Heinemann Educational Books, 1982. ISBN 0-435-08202-7
MLČÁKOVÁ, R. Grafomotorika a počáteční psaní. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2630-4.

BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ V. Rozvoj grafomotoriky: Jak rozvíjet kreslení a psaní. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0977-1.

DOLEŽALOVÁ, Jana. Rozvoj grafomotoriky v projektech. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-693-3.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK