Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role národnostních koncepcí v gruzínsko-abcházském konfliktu
Název práce v češtině: Role národnostních koncepcí v gruzínsko-abcházském konfliktu
Název v anglickém jazyce: Role of National Conceptions in Georgian-Abkhaz Conflict
Klíčová slova: národnostní koncepce, Gruzie, Abcházie
Klíčová slova anglicky: National conceptions, Georgia, Abhkhazia
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.02.2017
Datum zadání: 19.02.2017
Datum a čas obhajoby: 12.06.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J4019, Jinonice - místn. č. 4019
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2017
Oponenti: Mgr. Martin Riegl, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BERMAN, M., et al.: Georgia through its legends, folklore and people. New York: Nova Science Publishers, Inc. 2011. 174 s., ISBN 978-1-61209-641-4


BLAUVELT, Timothy K.; SMITH, Jeremy (ed.). Georgia After Stalin: Nationalism and Soviet Power. Oxford: Routledge, 2015, 198 s., ISBN 978-1138945234


BROWN, E. Michael: Ethnic conflict and International Security. 2.vyd. Princeton: Princeton University Press, 1993. 288 s., ISBN 9780691000688


BROWN, E. Michael et al.: Nationalism and Ethnic Conflict, 2. vyd. Londýn: The MIT Press, 2001. 484 s., ISBN 978-0262523158


BRUBAKER, Roger: Citizenship and Nationhood in France and Germany, 2. vyd. Londýn: Harvard University Press, 2009, 288 s., ISBN 9780674028945


COPPIETERS, Bruno a Michel HUYSSEUNE: Secession, History and the Social Sciences. 1. vyd. Brusel: VUB Brussles University Press, 308 s., ISBN 9054873124


CORNELL E., Svante: Autonomy and Conflict: Ethnoterritoriality and Separatism in the South Caucasus – Cases in Georgia, Uppsala: Uppsala University 2002, 248 s., ISBN 9150616005


DE WAAL, Thomas: The Caucasus, New York: Oxford University Press 2010, 259 s., ISBN 978-0195399776


ELLNER, Ernest: Thought and Change, Chicago: The University of Chicago Press 1964, 225 s., ISBN 9780297169970


GAMACHARIA, Džemal, Mariam LORDKIPANIDZE a Lia ACHALADZE. Abcházie v dějinách gruzínského státu. 1. vyd. Praha: MEZERA, 2014. 76 s., ISBN 9788087148365


GURR, R. Ted: Peoples versus states, Minorities at Risk in the New Centruy. 1. vyd. Washington: USIP Press 2000, 399 s., ISBN 9781929223022


GURR, R. Ted a Barbara HARFF: Preventive Measures: Building Risk Assessment and Crisis Early Warning Systems. 1. vyd. Boston: Rowman & Littlefield Publishers Inc., 1998, 304 s., ISBN 9780847688746

HEWITT, George: The Abkhazians: A Handbook, New York: Routledge, 2013, 289 s., ISBN 9781136802058


HOROWITZ, L. Donald: Ethnic Groups in Conflict, 2. vyd., Berkeley: University of California Press 2000, 720 s., ISBN 9780520926318


CHETERIAN, Vicken: War and Peace in the Caucasus. 1. vyd. London: Hurst Publishers Ltd. 2008, 288 s., ISBN 978-1850659877


JONES, Stephen: Georgia: A Political History since Independence, 1. vyd. Londýn: I. B. Tauris & Co. Ltd. 2013, 400 s., ISBN 9781845113384


KEMOKLIDZE, Nino: Nationalism and War: Georgia in the 1990s, Edinburgh: The University of Edinburgh 2011, 53 s., ISBN 1900522217


KING, Charles: The ghost of freedom, A history of the Caucasus, 1. vyd. New York: Oxford University Press 2008, 328 s., ISBN 978-0-19-539239-5


MILTON, J. Esman: Ethnic Politics. 1. vyd. New York: Cornell University Press, 1994. 304 s., ISBN 0801482313


NAHAYLO, Bohdan a Victor SWOBODA: Soviet Disunion: A history of the nationalities problem in the USSR, 1. vyd. New York: The Free Press 1990, 488 s., ISBN 9780029224014


NODIA, Ghia: Causes and Visions of Conflict in Abkahzia, Berkeley: University of California 1998, 55 s., ISBN 947202304


OLSON, S. James: An Ethnohistorical Dictionary of the Russian and Soviet Empires, 1. vyd. Westport: Greenwood Publishing Group, 1994, 848 s., ISBN 0313274975


POTIER, Tim: Conflict in Nagorno-Karabakh, Abkhazia and South Ossetia. A legal Appraisal. 1. vyd., Boston: Kluwer Law International 2001, 314 s., ISBN 9041114777


RAMET, P. Sabrina: Religion and Nationalism in Soviet and East European Politics, 1. Vyd. Durham: Duke University Press Books, 1988, 560 s., ISBN 0822308916


SOULEIMANOV, Emil A.: Understanding Ethnopolitical Conflict: The Wars in Kabarakh, Abkhazia and South Ossetia Reconsidered, 1. Vyd. Springer: 2013, 250 s., ISBN 978-1-137-28022-0


STŘÍTECKÝ, Vít: Violent Georgia, Developmentalist Trajectories of the Ethnopolitical Mobilisation. 1. vyd. Praha: Karolinum Press 2016, 128 s., ISBN 9788024632339


SUNY, Ronald G.: The making of the Georgian nation, 2. vyd. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press 1994. 448 s., ISBN 0-253-35579-6

TILLY, Charles: From Mobilization to Revolution, 1. vyd. Boston: Addison-Wesley, 349 s., ISBN 9780201075717

WHEATLEY, Jonathan: Georgia from National Awakening to Rose Revolution. 1. vyd. Hampshire: Ashgate 2005, 262 s., ISBN 9780754645030Sekundární zdroje:


BLAUVELT, Timothy: Status shift and ethnic mobilisation in the March 1956 events in Georgia. Europe-Asia Studies, 2009, Vol. 61 No. 4, s. 651 – 668, ISSN 651-668


DERLUGUIAN, Georgi: The forgotten Abkhazia: Anatomy of Post-Socialist Ethnic War, PONARS Policy Memo. 2000 Northwestern University, 18 s.

Dostupné z:
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/pubs/ruseur_wp_018.pdf


COPPIETERS, Bruno: The Georgian-Abkhaz Conflict, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, 2004, Vol. 13, No. 1, 29 s., ISSN 1617-5247


Human Rights Watch & Human Rights Watch/Helsinki. Georgia/Abkhazia: Violations of the Laws of War and Russia´s role in the conflict. Human Rights Watch Arms Project. 1995, Vol. 7, No. 7. 61 s.

Dostupné z: https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/georgia953.pdf


HEWITT, George: Abkhazia and Georgia: Time for a Reassessment. The Brown Journal of World Affairs. 2009, Vol. 15, No. 2, s. 183 - 196, ISSN 1080-0786

KVARCHELIA, Liana: Georgia-Abkhazia Conflict: View from Abkhazia. Demokratizatsiya, 1998, Vol. 6, No. 1, s. 18 – 27.
Dostupné z:
http://www2.gwu.edu/~ieresgwu/assets/docs/demokratizatsiya%20archive/06-01_kvarchelia.pdf

LEHRKE, J. Paul: The Transition to National Armies in the Former Soviet Republics, 1988-2005, Armed Forces & Society, 2013, Vol. 40, No. 1, s. 146 – 167, ISBN 978-0-415-68836-9


LOSABERIDZE, David: The problem of nationalism in Georgia. Tbilisi: The Caucasian Institute, 1998, 38 s.
Dostupné z:
http://www.nato.int/acad/fellow/96-98/losaberi.pdf

MATSUZATO, Kimitaka: Transnational minorities challenging the interstate system: Mingrelians, Armenians, and Muslims in and around Abkhazia. Nationalities Papers. 2011, Vol. 39, No. 5, s. 811-831, ISSN 0090-5992
Předběžná náplň práce
Tato práce je proniknutím do problematiky etnopolitického konfliktu mezi Gruzíny a Abcházci a vyústění soužití těchto etnik v ozbrojený konflikt v letech 1992 – 93. Práce se v úvodu zabývá teorií etnického konfliktu, vymezení faktorů, které k etnickému konfliktu směřují, následnou analýzou identity obou etnik a historickými událostmi, které k vyústění v ozbrojený konflikt nadále výrazně přispěly. Práce zasazuje historické události a fakta o identitách a původu obou etnik do kontextu teoretického rámce etnopolitických konfliktů. Současně v práci dochází k vymezení rozdílnosti obou etnik na základě jejich diferenciovaného historického původu, identity a s tím spjatým rozdílným vnímáním sebe navzájem. Práce rovněž popisuje důvody zesílené intenzity nacionalistických cítění příslušníků obou etnických skupin v průběhu jejich společného soužití v jednom státě i před ním. Veškerý vývoj identity i nacionalismu těchto etnik je v práci zasazen do kontextu historických událostí, které předcházely ozbrojenému konfliktu v 90. letech, který mezi těmito etniky vypuknul. Práce popisuje samotný ozbrojený konflikt a uvádí důvody, které k němu přispěly a bez kterých by k němu nedošlo, je tak komplexním přehledem historických i kulturních příčin a katalyzátorů etnopolitického konfliktu mezi Gruzíny a Abcházci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work deals with the problematics of the ethnopolitical conflict between Georgian and Abkhazian ethnic group and its outcome of their coexistence within one state into an armed conflict between 1992 and 1993. First part of this work is dedicated to the theory of ethnic conflict, factors of this specific case and analysis of the identity of both ethnic groups and their origin and historical consequences, which supported the armed conflict between them. This work sets historical events and facts about identity and origin of both groups into the context of the theoretical frame. Another part of the work is dealing with distinction of both group on basis of their different origin, identity and historical experience. In this work, I also describe reasons for increased intensity of nationalistic feeling of members of both groups during and also before their coexistence in one state. Development of the identity and nationalism of these groups is given into the context of the historical events that happened before the armed conflict in the 90ties. This work also describes the armed conflict itself and gives reasons, why did this conflict happen. That it is why this work is a complex survey of historical and culture catalysts of the armed conflict between Georgians and Abkhazians.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK