Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Idyla a antiidyla; Viktor Fischl: Kuropění - Jan Křesadlo: Zámecký pán aneb Antikuro
Název práce v češtině: Idyla a antiidyla; Viktor Fischl: Kuropění - Jan Křesadlo:
Zámecký pán aneb Antikuro
Název v anglickém jazyce: Idyll and Anti-idyll; Viktor Fischl: Cock-Crowing - Jan Křesadlo: The Lord of the Manor or
Anti-curio
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Helena Kupcová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2004
Datum zadání: 10.02.2004
Datum a čas obhajoby: 16.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK