Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Skončení pracovního poměru
Název práce v češtině: Skončení pracovního poměru
Název v anglickém jazyce: Termination of an Employment Relationship
Klíčová slova: Skončení pracovního poměru Pracovní poměr Zaměstnanec Zaměstnavatel Dohoda o rozvázání pracovního poměru Výpověď Okamžité zrušení pracovního poměru Zrušení ve zkušební době Odvolání nebo vzdání místa vedoucího pracovníka Odstupné Neplatné rozvázání pracovního poměru
Klíčová slova anglicky: Termination of an Employment Relationship Employment Relationship Employee Employer Termination of an Employment Relationship by Agreement Notice of Termination, Immediate Termination of an Employment Relationship Termination within the trial period Discharge or Resignation from Managerial Position Severance Pay (Redundancy Payment) Void Termination of an Employment Relationship
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.02.2017
Datum zadání: 14.02.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.02.2017
Datum a čas obhajoby: 07.02.2018 13:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 311
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2018
Oponenti: JUDr. Libuše Brádlerová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK