Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Women on the Periphery: The Invisible Empire Reborn
Název práce v češtině: Ženy na pomezí: znovuzrození neviditelného impéria
Název v anglickém jazyce: Women on the Periphery: The Invisible Empire Reborn
Klíčová slova: Ku Klux Klan, KKK ve 20. letech 20. století, rasismus v USA, ženy v Ku Klux Klanu
Klíčová slova anglicky: Ku Klux Klan, KKK in the 1920s, racism in the U.S., women in the Ku Klux Klan
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Calda
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.02.2017
Datum zadání: 13.02.2017
Datum a čas obhajoby: 18.09.2018 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2081, 2081, Jinonice - místn. č. 2081
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2018
Oponenti: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.
  Lucie Kýrová, M.A., Ph.D.
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Pravidelné konzultace s vedoucím práce, zapracování připomínek vedoucího, vypracování práce v souladu s příslušnými předpisy FSV UK. Autorovi doporučuji, aby pozměnil titul své mag. dipl. práce tak, aby bylo jasněji patrné, o čem práce je.
Seznam odborné literatury
Fox, Craig. Everyday Klansfolk. East Lansing: Michigan State University Press, 2011.

MacLean, Nancy. Behind the Mask of Chivalry. New York: Oxford University Press, 1994.

Chalmers, David. Hooded Americanism. Durham: Duke University Press, 1987.

Blee, Kathleen. Inside Organized Racism: Women in the Hate Movement. Berkeley: University of California Press, 2002.

Jackson, Kenneth. The Ku Klux Klan in the City 1915-1930. Chicago: Elephant Paperbacks, 1992.

Wade, Craig. The Fiery Cross. New York: Touchstone Book, 1987.

Bohn, Frank. „The Ku Klux Klan Interpreted.“ American Journal of Sociology 30.4 (Jan 1925): 385-407. http://www.jstor.org/stable/2764271.

Blee, Kathleen. „Women in the 1920s´ Ku Klux Klan Movement.“ Feminist Studies 17.1 (Spring 1991): 57-77. http://www.jstor.org/stable/3178170.

Pegram, Thomas. One Hundred Perfect American: The Rebirth and Decline in the Ku Klux Klan in the 1920s. Chicago: The Rowman and Littlefield Publishing Group, 2011.

Chalmers, David. Notes on Writing the History of the Ku Klux Klan. Tampa: University Press of Florida, 2013.
Předběžná náplň práce
Autor bude analyzovat postavení žen v organizaci Ku Klux Klan v meziválečném období a zjistit, jak a proč se jejich postavení v dané době měnilo.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The author will analyze the position of women in Ku Klux Klan in the interwar period and will try to find out how and why their position underwent changes in the given period.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK