Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza vybrané učebnice výchovy ke zdraví
Název práce v češtině: Analýza vybrané učebnice výchovy ke zdraví
Název v anglickém jazyce: Analysis of selected textbooks health education
Klíčová slova: analýza učebnice, didaktické prostředky,hmotné vyučovací prostředky,učebnice,funkce a struktura učebnice,hodnocení učebnic.
Klíčová slova anglicky: Analysis of textbooks, teaching resources, tangible means of teaching, textbooks, function and structure of textbooks, textbook evaluation.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Eliška Künzelová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.02.2017
Datum zadání: 13.02.2017
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část
1. Úvod
2. Cíl a metody práce
3. Teoretická východiska práce
Didaktické prostředky
Hmotné vyučovací prostředky
Učebnice
Funkce a struktura učebnice
Hodnocení učebnic
Praktická část
1. Analýza učebnice metodou měření didaktické vybavenosti.
2. Hodnocení učebnice z pohledu učitelů a žáků. Kvalitativní šetření.
3. Výstup pro pedagogickou praxi. Doporučení pro začínajícího učitele pro výběr učebnic.

Seznam odborné literatury
GAVORA,P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno Paido 200. ISBN 80-8593-79-6
KREJČÍ,M. ,ŠULOVÁ, L. Výchova ke zdravému životnímu stylu,Fraus,2011ISBN 978-80-7238-930-8
KALHOUST,Z.OBST,O. Školní didaktika. Portál 2009. ISBN 978-80-7367-571-4
KNECHT,P.JANÍK,T.Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno Paido 2008.
MAŇÁK,J. KLAPKO,D. Učebnice pod lupou. Brno: Paido 2006 ISBN 80-730-15-124-3
PRUCHA, J.: Teorie a analýzy edukačního média. Brno: Paido, 1998 ISBN 80-85931-49-4
Předběžná náplň práce
Diplomová práce bude řešit problematiku posuzování kvality učebnic.Hodnocení bude i z pohledu subjektů výuky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis will address the issue of quality assessment učebnic.Hodnocení will be from the perspective of teaching.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK