Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Vliv aktivizace posturálního systému na funkci horní končetiny u nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
Název práce v češtině: Vliv aktivizace posturálního systému na funkci horní končetiny u nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
Název v anglickém jazyce: Effect of activation of postural muscles on the upper extremity fine motor skills in multiple sclerosis
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství (12-REHA)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.02.2017
Datum zadání: 08.02.2017
Datum a čas obhajoby: 15.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2017
Oponenti: Mgr. Barbora Sedláková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK