Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Stabilita hráčů florbalu ovlivněna SpaceCurl a objektivizována Tetraxem
Název práce v češtině: Stabilita hráčů florbalu ovlivněna SpaceCurl a objektivizována Tetraxem
Název v anglickém jazyce: The stability of floorball players affected by SpaceCurl and objectified by Tetrax
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: PhDr. Karel Mende, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.02.2017
Datum zadání: 08.02.2017
Datum a čas obhajoby: 07.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Oponenti: MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK