Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Včasné vyhledávání funkčních poruch pohybového systému a jejich úprava systémem Computer Kinesiology u studentů fyzioterapie
Název práce v češtině: Včasné vyhledávání funkčních poruch pohybového systému a jejich úprava systémem Computer Kinesiology u studentů fyzioterapie
Název v anglickém jazyce: Early Search of Function Disorders of Musculoskeletal System in Physiotherapy Students and Their Treatment by Computer Kinesiology
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavla Honců, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.02.2017
Datum zadání: 08.02.2017
Datum a čas obhajoby: 15.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2017
Oponenti: doc. MUDr. Dobroslava Jandová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK