Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interaction of adsorbates with passivated Si surfaces studied by STM
Název práce v češtině: Studium interakce adsorbátu s pasivovanými povrchy Si pomocí STM
Název v anglickém jazyce: Interaction of adsorbates with passivated Si surfaces studied by STM
Klíčová slova: Si(111), tálium, pasivace
Klíčová slova anglicky: Si(111), thallium, passivation
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2017
Datum zadání: 07.02.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.02.2017
Datum a čas obhajoby: 09.03.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.02.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:07.02.2017
Datum proběhlé obhajoby: 09.03.2017
Zásady pro vypracování
1) Osvojení techniky přípravy vrstev pasivujících povrch Si.
2) Depozice malého množství adsorbátu (atomů kovu a jednoduchých organických molekul) na povrchy před a po pasivaci, následné studium systému pomocí STM.
3) Studium dynamiky systému adsorbát - pasivovaný povrch pomocí STM, navržení fyzikálního modelu.
Seznam odborné literatury
[1] Eckertová L.: Physics of Thin Films, Plenum Press, NY 1986.
[2] Bai, C.: Scanning tunneling microscopy and its Application, Springer Series in Surf. Sci. 32, Berlin-Heidelberg, New York 1992.
[3] Články v odborných časopisech podle doporučení vedoucího práce.
Předběžná náplň práce
Povrchy polovodičů jsou charakteristické vysokou koncentrací nenasycených vazeb. Ty tvoří silnou vazbu s většinou adsorbátu deponovaného na tento povrch. Na druhou stranu je substrát Si klíčový z hlediska technologického. Pro případné samo-uspořádání adsorbátu do aplikovatelných nanostruktur (dráty, kvantové tečky...) je často silná vazba s podložkou překážkou. Nenasycené vazby lze odstranit pasivací povrchu - např. monovrstva Tl plně saturuje povrchové vazby a deponovaný materiál se může snáze spontánně uspořádávat.

Cílem práce je studovat možnosti pasivace povrchu, především Si(111), a porovnat dynamiku vybraného adsorbátu s povrchem před a po pasivaci. Výsledky práce budou publikovatelné v odborných časopisech.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=656
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=656
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK