Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Implied market loss given default
Název práce v češtině: Implied market loss given default
Název v anglickém jazyce: Implied market loss given default
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.01.2009
Datum zadání: 06.01.2009
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.01.2009
Datum a čas obhajoby: 25.03.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.01.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.03.2009
Oponenti: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK