Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Four Essays in political economy
Název práce v češtině: Four Essays in political economy
Název v anglickém jazyce: Four Essays in political economy
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Karel Kouba, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.02.2009
Datum zadání: 06.02.2009
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.02.2009
Datum a čas obhajoby: 25.03.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.03.2009
Oponenti: prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK