Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poznatky o logopedické diagnostice a terapii balbuties v české a zahraniční odborné literatuře
Název práce v češtině: Poznatky o logopedické diagnostice a terapii balbuties v české a zahraniční odborné literatuře
Název v anglickém jazyce: Observations in the logopedic diagnostics and therapy of the balbuties in the Czech and forein scientific literature
Klíčová slova: koktavost, balbuties, diagnostika, terapie, logoped, logopedie, odborná literatura
Klíčová slova anglicky: stuttering-stammering, balbuties, diagnosis, therapy, speech-therapy, reference literature
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.02.2017
Datum zadání: 06.02.2017
Datum a čas obhajoby: 04.06.2018 12:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK