Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sekvenční injekční analýza chromatografie - testování moderních chromatografických kolon pro rychlé a efektivní separace
Název práce v češtině: Sekvenční injekční analýza chromatografie - testování moderních chromatografických kolon pro rychlé a efektivní separace
Název v anglickém jazyce: Sequential injection chromatography - testing of modern chromatographic columns for fast and effective separations
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.02.2017
Datum zadání: 03.02.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.02.2017
Datum a čas obhajoby: 24.10.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.10.2017
Datum proběhlé obhajoby: 24.10.2017
Oponenti: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentálních metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Konzultace a diskuze s vedoucím.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
Seznam odborné literatury
1. Marvin C. McMaster – HPLC a practical user’s guide (Wiley 2007)
2. J. Ruzicka, E. Hansen – Flow injection analysis (Wiley 1981)
3. S.D. Kolev, I.D. McKelvie – Advances in flowinjection analysis and related techniques (Elsevier 2008)
4. Sciencedirect, Web of Science – databáze
5. Lucie Nováková, Michal Douša – Moderní HPLC separace v teorii a praxi I a II
6. http://www.flowinjectiontutorial.com/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK