Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reformy AČR po vstupu do NATO (komparace s vybranými armádami)
Název práce v češtině: Reformy AČR po vstupu do NATO (komparace s vybranými armádami)
Název v anglickém jazyce: Reforms of the ACZ after the NATO accession (comparison with selected armies)
Klíčová slova: AČR, reformy, NATO
Klíčová slova anglicky: ACZ, reforms, NATO
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.03.2017
Datum zadání: 10.05.2018
Datum a čas obhajoby: 11.06.2018 08:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J4019, Jinonice - místn. č. 4019
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2018
Oponenti: Mgr. Vojtěch Bahenský, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK