Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv vybraných látek ovlivňujících centrální nervový systém na kostní metabolismus
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: The effect of selected substances affecting the central nervous system on bone metabolism
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Pavel Živný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2017
Datum zadání: 31.01.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.01.2017
Datum a čas obhajoby: 10.02.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2017
Oponenti: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
  prof. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK