Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Model trhu s náhodnými vstupy
Název práce v češtině: Model trhu s náhodnými vstupy
Název v anglickém jazyce: Market model with random inputs
Klíčová slova: problém prodavače novin; Nashovo ekvilibrium; hra více hráčů
Klíčová slova anglicky: newsvendor problem; Nash equilibrium; multiplayer games
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.02.2017
Datum zadání: 03.02.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.02.2017
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:20.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Oponenti: doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce bude zaměřena na modelování trhu, přičemž některé jeho vstupy budou uvažovány jako náhodné.
Zejména půjde o náhodný počet zákazníků, jejich rozdělení k jednotlivým prodejcům, atd.
Pro sestavení takovéto úlohy stochastického programování
bude využita teorie her, speciálně hra více hráčů a hledání Nashova ekvilibria.

Bude diskutována problematika řešení této optimalizační úlohy.
Případně bude funkčnost sestaveného modelu demonstrována numerickou studií.
Seznam odborné literatury
[1] Huang, D.; Zhou, H.; Zhao, Q.-H.: A competitive multiple-product
newsboy problem with partial product substitution.
Omega 39,1 (2011), 302-312.
[2] Intriligator, M.D.: Mathematical optimization and economic theory.
SIAM, Philadelphia, 2002.
[3] Shapiro, A.; Dentcheva, D.; Ruszczynski, A.:
Lectures on Stochastic Programming: Modeling and Theory.
MPS-SIAM, Philadelphia, 2009.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK