Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Asistent pedagoga na I. stupni ZŠ
Název práce v češtině: Asistent pedagoga na I. stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: Teacher Assistant in Primary school
Klíčová slova: Asistent pedagoga, komunikace, spolupráce, další vzdělávání, pedagog, podpůrná opatření
Klíčová slova anglicky: Teaching assistant, communication, co-operation, further education, teacher, supportive measures
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.01.2017
Datum zadání: 29.01.2017
Datum a čas obhajoby: 22.05.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá problematikou spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga. Zaměřuje se na komunikaci, společné plánování a vzdělávání. Teoretická část se věnuje vymezení pojmu asistenta pedagoga a jeho činnosti v rámci práce ve třídě. Výzkumná část je založena na případových studiích.
Seznam odborné literatury
NĚMEC, Zbyněk, Klára ŠIMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ a Vanda HÁJKOVÁ. Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-712-0.

NĚMEC, Zbyněk. Společné přípravy a konzultace jako klíč k úspěšné spolupráci asistenta s učitelem. Praha: Nová škola, 2016. ISBN 978-80-905807-3-2.
KENDÍKOVÁ, Jitka. Vademecum asistenta pedagoga. Praha: Pasparta, 2016. ISBN 978-80-88163-12-1.
TEPLÁ, Marta. Asistent pedagoga: jak efektivně zavést pozici asistenta pedagoga ve školách. Praha: Verlag Dashöfer, 2015. ISBN 978-80-87963-15-9.
HABR, Jonáš, Helena HÁJKOVÁ a Hana VANÍČKOVÁ. Metodika práce asistenta pedagoga: osobnostní rozvoj asistenta pedagoga a komunikace s rodinou nebo komunitou žáka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. Ostatní odborné publikace. ISBN 978-80-244-4670-7.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK