Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Intervence asistenta pedagoga v procesu inkluzivního vzdělávání na běžné základní škole
Název práce v češtině: Intervence asistenta pedagoga v procesu inkluzivního vzdělávání na běžné základní škole
Název v anglickém jazyce: Interventions of assistant teacher in the proces of inclusive education in primary school
Klíčová slova: asistent pedagoga, inkluzivní vzdělávání, podpůrná opatření, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, základní škola
Klíčová slova anglicky: teaching assistant, inclusive education, support measures, pupil with special educational needs, primary school
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.01.2017
Datum zadání: 27.01.2017
Datum a čas obhajoby: 17.01.2019 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK