Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Computer Modeling of Tissue Development
Název práce v češtině: Počítačové modelování vývoje tkání
Název v anglickém jazyce: Computer Modeling of Tissue Development
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zdeněk Hedrlín, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.01.2017
Datum zadání: 27.01.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.01.2017
Datum a čas obhajoby: 10.05.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.01.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:27.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK