Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kaligrafie a knižní obálka ve 20. století
Název práce v češtině: Kaligrafie a knižní obálka ve 20. století
Název v anglickém jazyce: Calligraphy and a book cover of the 20th century
Klíčová slova: Kaligrafie|rukopis|text|obraz|knižní obálka|Vojtěch Preissig|Oldřich Menhart|Karel Svolinský|Zdeněk Sklenář|Zdenek Seydl|Václav Bláha|Jan Solpera
Klíčová slova anglicky: Calligraphy|handwriting|text|picture|book cover|Vojtěch Preissig|Oldřich Menhart|Karel Svolinský|Zdeněk Sklenář|Zdenek Seydl|Václav Bláha|Jan Solpera
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Alena Petruželková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.01.2017
Datum zadání: 23.01.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.02.2017
Datum a čas obhajoby: 29.01.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce bude popsat užití kaligrafie při tvorbě knižní obálky 20. století v českém prostředí. První část práce bude věnována představení umění kaligrafie. Práce se tak pokusí rozvést vztah mezi textem a obrazem. V druhé části práce budou představeni přední čeští kaligrafové. V závěrečné kapitole budou zhodnoceny kaligrafické obálky v rámci knižní produkce 20. století.
1. Úvod
2. Kaligrafie – text nebo obraz?
3. Hlavní představitelé české kaligrafie 20. století
4. Kaligrafická obálka v knižní produkci
5. Závěr

Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
Seznam literatury :
BOHATCOVÁ, Mirjam. Česká kniha v proměnách staletí. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 622 s. ISBN 80-7038-131-0.
KALÁB, Method. Charakteristické znaky obrazu knižního písma. Praha: Hollar, 1949. 30 s.
KALÁB, Method a NOVOTNÝ, Miloslav, ed. Method Kaláb - mistr typograf 1885-1963. 1. vyd. Brno: Blok, 1967. 166 s.
LENCOVÁ, Radana, ed. Rozhovory o písmu rukopisném. Vyd. 1. Praha: Svět, 2007. 151 s. Kaligrafie. ISBN 978-80-902986-8-2.
LOUDA, Zdeněk. O písmu: úvod k poznání výtvarné krásy písma. Praha: Náš směr, 1924. 33 s.
LOUKOTKA, Čestmír. Vývoj písma. 1. vyd. Praha: Orbis, 1946. 226 s. Knihovna Delta.
MUZIKA, František. Krásné písmo ve vývoji latinky. Vyd. 2., V Pasece 1. Praha: Paseka, 2005. 2 sv. ISBN 80-718-5740-8.
ŠMEJKAL, František a SŮVA, Josef. Zdeněk Sklenář: [monografie s ukázkami z výtvarného díla]. 1. vyd. Praha: Odeon, 1984. 210 s. Umělecké profily; sv. 20.
THIELE, Vladimír, ed. Karel Svolinský a kniha: soupis knižního díla Karla Svolinského. Praha: Památník národního písemnictví, 1967. 267 s. Soupisy a katalogy Památníku národního písemnictví, sv. 1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK