Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reportážna fotografia a jej výpovedná hodnota
Název práce v jazyce práce (slovenština): Reportážna fotografia a jej výpovedná hodnota
Název práce v češtině: Reportážna fotografia a jej výpovedná hodnota
Název v anglickém jazyce: Reportage photography and its informative value
Klíčová slova: semiotika, analýza, denotácia, konotácia, mýtus, Barthes, reportážna fotografia, obraz, text, spravodajské média, Aylan Kurdi, utečenecká kríza
Klíčová slova anglicky: semiotics, analysis, denotation, connotation, myth, Barthes, reportage photography, image, text, news media, Aylan Kurdi, refugee crisis
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Bc. Vladimír Černý, DiS.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.01.2017
Datum zadání: 22.01.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práca sa zaoberá otázkou reportážnej fotografie, ktorý zachytáva dej. Teoretické koncepcie S. Sontagovej, J. Butlerovej a V. Flussera, o ktoré sa práca opiera, sú voči schopnostiam otografie podávať dôkaz, ktorý by zodpovedal udalostiam, v takej podobe, aby odkazoval čo najpresnejšie zachytení dej a o jej samotnej autenticite, skôr skeptické. Práca však ponúka sémiotický prístup k fotografii, ktorý poukazuje na znaky, ktoré by mala reportážna fotografia obsahovať. Cieľom práce je teda explicitne vytýčiť znakové kritériá, ktoré fotografia musí spĺňať, aby bola považovaná za "reportážnu". Metodicky je práca založená na sémiotickéj analýze reportážnych fotografií reflektujúcich súčasnú imigračnú krízu, pričom reportážne fotografie sú analyzované tiež v rámci kontextu ich vzniku spolu s intertextuálnou hodnotou priradenou k fotografii. Zo vzniknutej analýzy nám vyplynú určité znakové východiska posudzovania a taktiež sa nám potvrdia kritéria, ktoré sme si vopred stanovili.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK