Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Exprese vaskulárního endotelového růstového faktoru a jeho využití v cévním tkáňovém inženýrství
Název práce v češtině: Exprese vaskulárního endotelového růstového faktoru a jeho využití v cévním tkáňovém inženýrství
Název v anglickém jazyce: Vascular Endothelial Growth Factor Expression and its Application in Vascular Tissue Engineering
Klíčová slova: růstový faktor, VEGF-A121, endotelové buňky, povrchová modifikace,heterologní exprese, cévní tkáňové inženýrství
Klíčová slova anglicky: growth factor, VEGF-A121, endothelial cells, surface modification,heterologous expression, vascular tissue engineering
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.01.2017
Datum zadání: 03.01.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.01.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 16.02.2017
Předběžná náplň práce
Řešená diplomová práce se bude zabývat vlivem povrchové úpravy biomateriálů na bázi fibrinu, expresí vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF-A121) v rekombinantních bakteriích, dále pak bude tento růstový faktor kovalentně imobilizován do fibrinové sítě, množství navázaného růstového faktoru bude sledováno pomocí metod ELISA. Odezva cévních buněk na příslušných površích bude sledována zejména těmito metodami: (i) adheze buněk bude charakterizována sledováním morfologie (nativní mikroskopie), stanovením adhezní plochy buněk a imunofluorescenčním barvením fokálních adhezí a příslušných proteinů (fluorescenční mikroskopie) a jejich kvantitativní stanovení; (ii) proliferace buněk bude stanovována testy metabolické aktivity buněk, dále za pomocí fluorescenční mikroskopie stanovením poměru živých a mrtvých buněk, jakož i spektrofotometrickým stanovením koncentrace DNA.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK