Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání hygieny u frontálního úseku chrupu dolní a horní čelisti u pubescentů
Název práce v češtině: Srovnání hygieny u frontálního úseku chrupu dolní a horní čelisti u pubescentů
Název v anglickém jazyce: The comparison of hygiene in the frontal section dentition of the lower and upper jaw of teenagers
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-STOM)
Vedoucí / školitel: MUDr. Tomáš Hlaďo
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.01.2017
Datum zadání: 25.04.2017
Datum a čas obhajoby: 06.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Oponenti: MDDr. Mgr. Aleš Leger
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK