Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha dentální hygienistky v péči o ortodontické pacienty s onemocněním parodontu
Název práce v češtině: Úloha dentální hygienistky v péči o ortodontické pacienty s onemocněním parodontu
Název v anglickém jazyce: The role of dental hygienist in orthodontic care for patients with periodontal disease
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-STOM)
Vedoucí / školitel: MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.01.2017
Datum zadání: 28.04.2017
Datum a čas obhajoby: 14.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2017
Oponenti: MUDr. Adel El - Lababidi, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK