Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Study of Detection Performance of Silicon Strip Sensors for ATLAS ITk Upgrade Project
Název práce v češtině: Studium detekčních vlastností křemíkových stripových senzorů pro projekt ATLAS ITk Upgrade
Název v anglickém jazyce: Study of Detection Performance of Silicon Strip Sensors for ATLAS ITk Upgrade Project
Klíčová slova: Upgrade Vnitřního detektoru experimentu ATLAS, křemíkový stripový senzor, elektrické vlastnosti, detekční vlastnosti
Klíčová slova anglicky: ATLAS ITk Upgrade, silicon strip sensor, electrical properties, detection performance
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Marcela Mikeštíková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.01.2017
Datum zadání: 23.01.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.03.2017
Datum a čas obhajoby: 17.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:19.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2018
Oponenti: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Zásady pro vypracování
Seznámení se s principy polovodičových detektorů.
Seznámení se s aparaturou pro měření elektrických charakteristik stripových senzorů.
Provádění testů prototypů stripových senzorů pro ATLAS ITk Upgrade.
Budování pracoviště pro sériové testování senzorů.
Vývoj měřících programů v LabVIEW.
Vyhodnocení detekčních vlastností testovaných senzorů.
Seznam odborné literatury
G. Lutz: Semiconductor Radiation Detectors, Springer Berlin, 1999
G. Knoll: Radiation Detection and Measurement, John Wiley and Sons, 1995
Z. Doležal: Polovodičové detektory v jaderné a subjaderné fyzice,
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/dolezal/teach/semicon/semi_p.pdf
F. Sauli: Instrumentation in High Energy Physic; World Scientific, 1992
H. Spieler: Semiconductor Detector Systems; OUP Oxford, 2005
W. R. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, A How-to Approach, Springer, 1994
The ATLAS Collaboration: Technical Design Report for the ATLAS ITk Strip Detector, CERN 2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK