Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Volný čas středoškolské mládeže v Mělníku
Název práce v češtině: Volný čas středoškolské mládeže v Mělníku
Název v anglickém jazyce: Leisure time of the secondary school students in Mělník
Klíčová slova: volný čas, středoškolská mládež, sportovní aktivity
Klíčová slova anglicky: leisure time, secondary school students, sports activities
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.01.2017
Datum zadání: 03.04.2018
Datum a čas obhajoby: 23.05.2018 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka prostuduje odbornou literaturu a na základě dohody se školitelem zvolí metodologii výzkumu a cíl práce.
Seznam odborné literatury
1. Pávková, Jiřina – Pedagogika volného času: teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času / Jiřina Pávková a kol. – Vyd.1. – Praha: Portál, 1999. – 232 s. ISBN 80-7178-295-5
2. Hofbauer, Břetislav – Děti, mládež a volný čas / Břetislav Hofbauer. – Vyd. 1. – Praha: Portál, 2004. – 176 s. ISBN 80-7178-927-5
3. Slepičková, Irena. Sport a volný čas adolescentů. Vyd.1. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2001. ISBN 80-86317-13-7
4. Vážanský, Mojmír. Základy pedagogiky volného času. 2001. 2. Doplněné vzdělání, Brno:Print – Typia, ISBN 80-86384-00-4
5. Hájek, Bedřich. Pedagogické ovlivňování volného času: současné trendy / Bedřich Hájek, Břetislav Hofbauer, Jiřina Pávková. – Vyd.1. – Praha: Portál, 2008. – 240 s. ISBN 978-80-7367-473-1
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce bude zaměřena na problematiku a možnosti trávení volného času středoškolské mládeže ve městě Mělník, sportovní a kulturní vyžití, průzkum na škole a jeho využití.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis will be focused on the issue of spending a leisure time secondary scholl students in the Mělník town, spors and cultural activities, school research and its use.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK