Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Na druhém konci světa. Japonské dřevořezy, jejich kořeny a odlišnosti
Název práce v češtině: Na druhém konci světa. Japonské dřevořezy, jejich kořeny a odlišnosti
Název v anglickém jazyce: On the other side of the world. Japanese woodcut, its roots and differences
Klíčová slova: Japonsko, vizuální kultura, dřevořez, deskotisk, Ukiyo-e
Klíčová slova anglicky: Japan, visual culture, woodcut, woodblock print, Ukiyo-e
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.01.2017
Datum zadání: 19.01.2017
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka během svého studijního pobytu v Japonsku bude sbírat a analyzovat prvky vizuální komunikace a kultury zaměřené na japonský dřevořez Ukiyo-e. Prostuduje odpovídající odbornou literaturu se zaměřením na japonský dřevořez a pokusí se formulovat svou zkušenost s pohledem evropskýma očima. Bude vycházet z vlastních poznatků a z poznatků načerpaných z odborné literatury a otevře prostor k porovnání japonské vizuální kultury s evropskou vizuální kulturou.
V didaktické části se studentka bude zabývat návrhem výukových výtvarných etud vycházejících ze specifik výtvarného japonského projevu v oblasti Ukiyo-e.
V autorské části se studentka zaměří na aplikaci japonských specifik ve výtvarném projevu v oblasti Ukiyo-e a na svojí tvorbu.
Seznam odborné literatury
MIRZOEFF, Nicholas. Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia, 2012. Vizuální studia. ISBN 978-80-200-1984-4.
BERGER, John. Způsoby vidění. Praha: Labyrint, 2016. Labyrint fresh eye. ISBN 978-80-87260-78-4.
VOSTRÁ, Denisa. Předpoklady japonské scéničnosti. Praha: KANT, 2015. KANT. ISBN 978-80-7437-125-7
KŘIVÁNKOVÁ, Anna, Antonín TESAŘ a Karel VESELÝ. Planeta Nippon. Praha: Crew, 2017. ISBN 978-80-7449-491-8.
HÁNOVÁ, Markéta. Japonismus v českém umění. V Praze: Národní galerie, 2014. ISBN 978-80-7035-546-6.
KOREN, Leonard. Wabi-sabi: pro umělce, designéry, básníky a filozofy. Přeložil Magdalena WELLS. V Praze: K-A-V-K-A, knižní a výtvarná kultura, 2016. ISBN 978-80-270-0082-1.
WHITFORD, Frank. Japanese prints and Western painters. London: Studio Vista, 1977. ISBN 0289707528.
HONCOOPOVÁ, Helena, Dagmar BRAUNOVÁ. Zlatý věk ukiyoe. Praha: Národní galerie, 2004. ISBN 80-7035-282-5.


Předběžná náplň práce
Studentka během svého studijního pobytu v Japonsku bude sbírat a analyzovat prvky vizuální komunikace a kultury zaměřené na japonský dřevořez Ukiyo-e. Prostuduje odpovídající odbornou literaturu se zaměřením na japonský dřevořez a pokusí se formulovat svou zkušenost s pohledem evropskýma očima. Bude vycházet z vlastních poznatků a z poznatků načerpaných z odborné literatury a otevře prostor k porovnání japonské vizuální kultury s evropskou vizuální kulturou.
V didaktické části se studentka bude zabývat návrhem výukových výtvarných etud vycházejících ze specifik výtvarného japonského projevu v oblasti Ukiyo-e.
V autorské části se studentka zaměří na aplikaci japonských specifik ve výtvarném projevu v oblasti Ukiyo-e a na svojí tvorbu.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
During her stay in Japan, the student will gather and analyze aspects of visual communication and culture focusig on Japanese woodcut technique Ukiyo-e. She will study appropriate specialized literature on the subject of Japanese woodcut and try to formulate her experience based on her european views. She will use her own knowledge as well as the knowledge gained from the specialized literature and provide space for the comparison of Japanese and European visual culture.
In the didactic part, the student will deal with the project of educational art exercise based on specifics of the Japanese art language of Ukiyo-e.
In the author´s part, the student will focus on application of Japanese specifics of Ukiyo-e art language on her work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK