Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Compositional-stylistic Unities in David Lodge's Changing Places
Název práce v češtině: Kompozičně stylistické jednoty v románu Hostující profesoři Davida Lodge
Název v anglickém jazyce: Compositional-stylistic Unities in David Lodge's Changing Places
Klíčová slova: Dialogismus, Diegesis, Heteroglosie, Mimesis, Piktoriální styl nepřímé řeči, Stylistické jednoty, Skutečný autor, Implikovaný autor, Vypravěč, Skutečný čtenář, Implikovaný čtenář, Posluchač
Klíčová slova anglicky: Dialogism, Diegesis, Heteroglossia, Mimesis, Pictorial Style of Reporting, Stylistic Unities, The Real Author, The Implied Author, The Narrator, The Real Author, The Implied Author, The Narratee, Indirect Speech, Interior monologue
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.01.2017
Datum zadání: 09.01.2017
Datum a čas obhajoby: 14.09.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R208, 208, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Barthes, Roland. Image Music Text. London: Fontana Press, 1977. Print.
Culler, Jonathan. Literary Theory: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press, 1997. Print.
Forster, E.M.. Aspects of the Novel. New York: RosettaBooks LLC, 2002. Print.
Holquist, Michael. The Dialogic Imagination by M.M.Bakhtin: Four Essays. Austin, TX: University of Texas Press, 2008. Print.
Jakobson, Roman. Closing Statement: Linguistics and Poetics. In T. A. Sebeok (ed.) Style in Language. Cambridge, Massachusetts: The M.I.T. Press, 1960. Print.
Kundera, Milan. The Art of the Novel. London: Faber and Faber, 2005. Print.
Lodge, David. The Art of Fiction. New York: Viking Pinguin, 1993. Print.
Lodge, David. Language of Fiction. London: Routledge Classics, 2001. Print.
Bakhtin, Mikhail. Problems of Dostoevsky´s Poetics, Ed. Caryl Emerson. Manchester: Manchaster University Press, 1984. Print.
Booth, Wayne C.. The Rhetoric of Fiction. Chicago: The University of Chicago Press, 1983. Print.
Vice, Sue. Introducing Bakhtin. Manchester: Manchester University Press, 1997. Print.
Forster, Thomas C.. How to Read Literature Like a Professor Revised Edition: A Lively and Entertaining Guide to Reading Between the Lines. New York: Harper Perennial, 2014. Print.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this diploma thesis is to focus on the forms in which heteroglossia manifests itself in the campus novel of David Lodge Changing Places. It attempts to explore how the separate unities of heteroglossia, described by M.M. Bakhtin, are structured within the novel and how they influence the novel as a whole. Its aim is also to compare the theoretical writings of David Lodge with Bakhtin's literary theory.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK