Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv lehkých drog na psychiku člověka a následné dopady na sociální oblast
Název práce v češtině: Vliv lehkých drog na psychiku člověka a následné dopady na sociální oblast
Název v anglickém jazyce: The influence of softdrugs on human psyche and the subsequent impact on social area
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Mgr. Hana Žáčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2017
Datum zadání: 05.01.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.01.2017
Datum a čas obhajoby: 24.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2018
Oponenti: PhDr. Miloslav Čedík
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK