Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv zinečnatých iontů na kancerogenezi nádorů prsu
Název práce v češtině: Vliv zinečnatých iontů na kancerogenezi nádorů prsu
Název v anglickém jazyce: The effects of zinc ions on breast tissue cancerogenesis
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2016
Datum zadání: 05.12.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.01.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.02.2017
Oponenti: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK