Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prognostické a prediktivní faktory u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčených cílenou léčbou
Název práce v češtině: Prognostické a prediktivní faktory u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem léčených cílenou léčbou
Název v anglickém jazyce: Prognostic and Predictive Factors in Patients with Metastatic Colorectal Cancer Treated with Targeted Therapy
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Onkologická a radioterapeutická klinika (14-401)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.09.2017
Datum zadání: 29.09.2017
Datum a čas obhajoby: 31.01.2022 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2021
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2022
Oponenti: doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
  doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK