Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tzv. posvátný uzel v minojském a mykénském umění
Název práce v češtině: Tzv. posvátný uzel v minojském a mykénském umění
Název v anglickém jazyce: So Called Sacred Knot in the Minoan and Mycenaean Art
Klíčová slova: Egeis|ikonografie|terakoty|fajáns|fresky|pečetě
Klíčová slova anglicky: Aegean|Iconography|teracottas|faiance|frescoes|seals
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.12.2016
Datum zadání: 29.05.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.05.2017
Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:18.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Minojské a mykénské umění ve své ikonografii často používá řadu symbolů. Jedním z nich je tzv. posvátný uzel. Cílem bakalářské práce bude vysledovat a následně utřídit použití tohoto symbolu. Objevuje se na pečetích, keramice, freskách i samostatně jako votivní předmět. Dále je třeba zjistit, zda u něj lze dohledat spojitosti v ikonografii okolních kultur (v Egyptě či na Předním Východě) a pokusit se interpretovat jeho význam.
Seznam odborné literatury
Alexiou, Stylianos. 1967: Contribution to the Study of the Minoan 'Sacred Knot'. In: Brice, William C., ed., Europa. Studien zur Geschichte und Epigraphik der Frühen Aegaeis. Festschrift für Ernst Grumach, 1-6. Berlin.
Corpus der minoischen und mykenischen Siegel. Marburg.
Crowley, Janice L. 2013. The Iconography of Aegean Seals,. Aegaeum 34. Leuven and Liege.
Evans, A.J. 1921-35: The Palace of Minos: A Comparative Account of the Successive Stages of the Early Cretan Civilization as Illustrated by the Discoveries at Knossos. Volume I-IV. London.
Marinatos, N. 1993: Minoan Religion. Ritual, Image, and Symbol. University of South Carolina.
Marinatos, N. 2016: Myth, Ritual, Symbolism and the Solar Goddess in Thera. In: Alram-Stern, E. – Blakolmer, F. – Deger-Jalkotzy, S. – Laffineur, R. – Weilhartner, J. (eds.): Metaphysis, Ritual, Myth and Symbolism in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 15th International Aegean Conference, Vienna, Institute for Oriental and European Archaeology, Aegean and Anatolia Department, Austrian Academy of Sciences and Institute of Classical Archaeology, University of Vienna, 22-25 April 2014. Leuven-Liege, 3–14.
Nilsson, M.P. 1950: The Minoan-Mycenean Religion and its Survival in Greek Religion. Lund.
Whittaker, Helène. 2015. Mycenaean religion in the 21st century. In: Schallin, Ann-Louise and Iphiyenia Tournavitou, eds.: Mycenaeans up to date: The archaeology of the north-eastern Peloponnese - current concepts and new directions, 613-622. Athens.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK