Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interactions of cells with nanoparticles for bio-medical applications
Název práce v češtině: Studium interakce buněk s nanočásticemi s využitím v bio-medicíně
Název v anglickém jazyce: Interactions of cells with nanoparticles for bio-medical applications
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav histologie a embryologie (14-40)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.09.2017
Datum zadání: 29.09.2017
Datum a čas obhajoby: 11.12.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2020
Datum proběhlé obhajoby: 11.12.2020
Oponenti: RNDr. Mgr. Veronika Benson, Ph.D.
  Ing. Jan Topinka, DSc.
 
 
Konzultanti: MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK