Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Médea ve francouzském dramatu
Název práce v češtině: Médea ve francouzském dramatu
Název v anglickém jazyce: Medea in French drama
Klíčová slova: Pierre Corneille, Médea, tragédie, klasicismus, Seneka, Eurípidés
Klíčová slova anglicky: Pierre Corneille, Medea, tragedy, classicism, Seneca the Younger, Euripides
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.12.2016
Datum zadání: 22.12.2016
Datum a čas obhajoby: 11.09.2018 11:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R125, 125, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:03.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK