Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztahy velké Británie a Libye v době vlády Margaret Thatcherové. Příspěvek k dějinám britské diplomacie v osmdesátých letech dvacátého století.
Název práce v češtině: Vztahy velké Británie a Libye v době vlády Margaret Thatcherové. Příspěvek k dějinám britské diplomacie v osmdesátých letech dvacátého století.
Název v anglickém jazyce: The Relations between Great Britain and Libya in the Era of Margaret Thatcher. Contribution to the History of British Diplomacy in the Eighties of the Twentieth Century.
Klíčová slova: Velká Británie|Libye|Margaret Thatcherová|Muammar al-Qadhdháfí|Yvonne Fletcherová|Lockerbie|terorismus|mezinárodní vztahy
Klíčová slova anglicky: Great Britain|Libya|Margaret Thatcher|Muammar al-Qadhdhafi|Yvonne Fletcher|Lockerbie|terrorism|international relations
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.12.2016
Datum zadání: 22.12.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.01.2017
Datum a čas obhajoby: 21.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autor bude ve své bakalářské práci analyzovat zahraničněpolitické vztahy mezi Velkou Británií a Libyí v osmdesátých letech dvacátého století. Zaměří se především na období od roku 1984 do roku 1990, kdy byly premiérka Margaret Thatcherová a potažmo celá britská politická scéna a společnost nuceny reagovat na několik tragických událostí spojených s teroristickou činností. Zejména se jednalo o vraždu policistky Yvonne Fletcherové před libyjskou ambasádou v Londýně a o bombový útok na palubě letadla Pan Am 103. V obou těchto útocích se angažovali libyjští občané. Problematika mezinárodního sporu mezi thatcherovskou Británií a Kaddáfího Libyí bude v práci zkoumána z britského pohledu s důrazem na iniciativu premiérky Thatcherové. Autor bude vycházet především z pramenů a odborné literatury britské provenience.
Seznam odborné literatury
Nevydané prameny:
* Aircraft Accident Report No 2/90 (EW/C1094). Report on the accident to Boeing 747-121, N739PA at Lockerbie, Dumfriesshire, Scotland on 21December 1988 [online], 1988, dostupné z: http://dnausers.d-n-a.net/dnetGOjg/Lockerbie.htm#History
* Defense Intelligence Agency. Report on Pan Am Flight 103 [online], 1988, dostupné z: http://www.dia.mil/Portals/27/Documents/FOIA/5%20USC%20%C2%A7%20552(A)(2)(D)%20Records/Other%20Available%20Records/panam103.pdf
* Security Council Lifts Sanctions Imposed on Libya. Resolution 1506 Adopted by Vote of 13 In Favour, with 2 Abstentions (France, United States) [online], Security Council of United Nations, 2003, dostupné z: http://www.un.org/press/en/2003/sc7868.doc.htm
* The National Archives, 10 Downing Street, Cat. ref.: PREM 19/1301. LIBYA: Anglo-Libyan relations; aftermath of shooting of WPC Yvonne Fletcher, London 1984
* The National Archives, Foreign Office, doc. ref. FO 973/691
* US bombing of Libya. Margaret Thatcher speech on US bombing of Libya [online], Margaret Thatcher Foundation, 1986, dostupné z: http://www.margaretthatcher.org/speeches/displaydocument.asp?docid=106363
* US bombing of Libya. Target Qaddafi [online], The New York Times, 1987, dostupné z: http://www.nytimes.com/1987/02/22/magazine/target-qaddafi.html?pagewanted=all&src=pm

Vydané prameny:
* THATCHER, Margaret. The Downing Street Years. HarperCollins Publishers, London 1993
* THATCHER, Margaret. Umění vládnout: strategie pro svět v pohybu, Prostor, Praha 2003
* KADDÁFÍ, Muammar. Zelená kniha. Dialog, Praha 1990

Odborná literatura:
* BLUNDELL, John. Margaret Thatcher: a portrait of the Iron Lady. Algora Pub., New York 2008
* DAVIS, Brian Lee. Qaddafi, Terrorism, and the Origins of the U. S. Attack on Libya. Praeger, New York 1990
* EMERSON, Stephen, DUFFY, Brian. The Fall of Pan Am 103: Inside the Lockerbie Investigation. Putnam 1990
* EVANS, Eric J. Thatcher and Thatcherism. Routledge, London 2005
* FAJMON, Hynek. Margaret Thatcherová a její politika. CDK, Brno 2010
* GOMBÁR, Eduard. Dějiny Libye. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2015
* HUGHES, R. Gerald. The postwar legacy of appeasement: british foreign policy since 1945, London 2014
* JENKINS, Peter. Mrs. Thatcher Revolution: the ending of the socialist era. Harvard University Press, 1988
* JOHNSTON, David. Lockerbie: the tragedy of flight 103. St. Martin’s Press, New York 1989
* OTTE, Thomas G. The makers of British foreign policy: from Pitt to Thatcher. Palgrave, Hampshire 2002
* PARGETER, Alison. Libya: the rise and fall of Qaddafi. Yale University Press, New Haven 2012
* PETŘÍK, Lukáš. Konzervativní revoluce Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana, CDK, Brno 2008
* REYNOLDS, David. Brittania overruled: british policy and world power in the twentieth century. Routledge, London 2013
* RIDDELL, Peter. The Thatcher era: and its legacy. Blackwell, Oxford 1991
* VINEN, Richard. Thatcher's Britain: the politics and social upheaval of the Thatcher era. Pocket, London 2010
* WALLIS, Rodney. Lockerbie the story and the lessons. Praeger, Westport 2001
* YOUNG, Hugo. The Iron Lady: a biography of Margaret Thatcher. Farrar Strauss Giroux, 1989

Časopisecké články a studie
* JENTLESON, Bruce W., WHYTOCK, Christopher A. Who "Won" Libya?: the force-diplomacy debate and its implications for theory and policy. In: International security. Vol. 30, No. 3, pp. 47-86, MIT Press, London 2006
* SCHWARZ, Johnatan B. Dealing With a „Rouge State“: the Libya precedent. In: The American Journal of International Law, Vol. 101, No. 3, pp. 553-580, American Society of International Law 2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK