Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj úmrtnosti na zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce v České republice
Název práce v češtině: Vývoj úmrtnosti na zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce v České republice
Název v anglickém jazyce: Development of mortality from malignant neoplasm of bronchus and ­­­­lung in the Czech Republic
Klíčová slova: úmrtnost, příčina úmrtí, zhoubný novotvar, průduška, plíce, Česká republika
Klíčová slova anglicky: mortality, cause of death, malignant neoplasm, bronchus, lung, Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2016
Datum zadání: 13.01.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Oponenti: RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Ivana Kulhánová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této diplomové práce je hodnocení a analýza vývoje úmrtnosti na zhoubný novotvar průdušky – bronchu a plíce v České republice. Analýza je provedena na 3 úrovních: mezinárodní, národní a okresní. V úvodu jsou vytyčeny 4 výzkumné otázky, na které je v závěru pomocí výsledků analýzy odpovězeno.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK