Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lokální integrační politiky vůči imigrantům: příklad Prahy a Barcelony
Název práce v češtině: Lokální integrační politiky vůči imigrantům: příklad Prahy a Barcelony
Název v anglickém jazyce: Local integration policies towards immigrants: an example of Prague and Barcelona
Klíčová slova: migrační politika, lokální integrační politika cizinců, Praha, Barcelona
Klíčová slova anglicky: migration policy, local integration policy of foreigners, Prague, Barcelona
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.12.2016
Datum zadání: 23.12.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2019
Oponenti: Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je komparace přístupu k integraci cizinců na lokální úrovni na příkladu vybraného španělského a českého velkoměsta, tj. Barcelony a Prahy, se záměrem najít v politikách aplikovaných členským městem sítě Interkulturních měst zkušenosti přenositelné do českého prostředí. Kromě studia sekundárních zdrojů bude použita i metoda polostrukturovaných rozhovorů s představiteli místní samosprávy a/nebo imigranty ve zkoumaných městech.
Předměty doporučené k absolvování: Mezinárodní migrace; Geografie migrace a integrace cizinců; Contemporary trends in migration studies (a discussion seminar)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK