Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současná epidemiologická situace tuberkulózy ve Středočeském kraji
Název práce v češtině: Současná epidemiologická situace tuberkulózy ve Středočeském kraji
Název v anglickém jazyce: The current epidemiological situation of tuberculosis in Central Bohemian Region
Klíčová slova: tuberkulóza, rizikové faktory, komorbidita, rizikové chování, úmrtnost
Klíčová slova anglicky: tuberculosis, risk factors, morbidity, risk behavior, mortality
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michala Lustigová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.12.2016
Datum zadání: 20.12.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2020
Oponenti: MUDr. Zdeňka Jágrová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Současná epidemiologická situace tuberkulózy ve Středočeském kraji - případová studie
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK