Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání předpokládaných a skutečných vlivů větrných elektráren na krajinný ráz
Název práce v češtině: Porovnání předpokládaných a skutečných vlivů větrných elektráren na krajinný ráz
Název v anglickém jazyce: Comparison of expected and observed impacts of wind turbines on landscape character
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.12.2016
Datum zadání: 21.12.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2018
Oponenti: doc. ThLic. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
práce
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
work
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK