Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza zobrazení fenoménu "coming out" v rámci festivalu Prague Pride
Název práce v češtině: Analýza zobrazení fenoménu "coming out" v rámci festivalu Prague Pride
Název v anglickém jazyce: Analysis of the Phenomenom of "Coming Out" Within the Prague Pride Festival
Klíčová slova: Prague Pride, LGBTQIA+, coming out, gender, heteronormativita, jinakost, identita, sexualita, komunita
Klíčová slova anglicky: Prague Pride, LGBTQIA+, coming out, gender, heteronormativity, otherness, identity, sexuality, community
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.12.2016
Datum zadání: 19.12.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sexuálních identit a spadá pod disciplínu zvanou queer studia. Teoretická část práce se zaměřuje na složitost historických debat mezi osobami stejného pohlaví, na tzv. povinnou heterosexualitu a na to, jak byla homosexualita prezentována jako odchylka od normy. Další kapitoly řeší snahy o přijetí homosexuality, vznik komunit a G a L aktivismus. Následně je přiblížena historie "Pridů" (průvodů hrdosti) v České republice, na Slovensku i v zahraničí. Analytická část práce je výhradně zaměřena na Prague Prides, které se konají od roku 2011. Je zde na základě analýzy dokumentů (tiskových zpráv, online rozhovorů s pořadateli, propagačních materiálů festivalu) přiblíženo, zda samotný festival a jeho pořadatelé nějakým způsobem vytvářejí určitou normu, která by měla být samozřejmá pro všechny členy LGBTQ komunity. Jakým způsobem je například prezentována jinakost, heterosexuální většina či coming out, který se objevuje i jako ústřední téma jednoho ročníku tohoto festivalu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK