Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv akrobatických sportů na dynamickou posturální stabilitu
Název práce v češtině: Vliv akrobatických sportů na dynamickou posturální stabilitu
Název v anglickém jazyce: Influence of acrobatic sports on dynamic postural stability
Klíčová slova: Akrobacie, akrobatický sport, dynamická posturální stabilita, dynamická počítačová posturografie, NeuroCom, Smart Equi Test, postura, stabilita, vestibulární aparát, reakční čas
Klíčová slova anglicky: Acrobatic, acrobatic sports, dynamic postural stability, computerized dynamic posturography; NeuroCom, Smart Equi Test, posture, stability, vestibular system, reaction time
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: MUDr. David Pánek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2016
Datum zadání: 16.12.2016
Datum a čas obhajoby: 22.05.2019 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:03.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2019
Oponenti: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíl: Cílem této práce je zhodnotit vliv akrobatických sportů na dynamickou posturální stabilitu s užším zaměřením na vestibulární systém a reakční dobu pomocí přístroje NeuroCom Smart Equi Test v porovnání s kontrolní skupinou lidí bez historie tréninku akrobatických sportů.
Metody: Měření probíhalo na přístroji NeuroCom Smart Equi Test, který je umístěn v kineziologické laboratoři na UK FTVS. Testování bylo provedeno na 20 probandech rozdělených do dvou stejně četných skupin. Jedna skupina se skládala ze sportovců provozujících akrobatický sport, druhá skupina byla bez historie tréninku akrobatického sportu. Věk všech probandů se pohyboval v rozmezí 20 - 34 let. K testování dynamické posturální stability byly použity Sensory Organization Test (SOT), Motor Control Test (MCT), Head Shake – Sensory Organization Test (HS-SOT). Ke zjištění stavu vestibulo-okulárního reflexu byl využit Dynamic Visual Acuity Test (DVAT), kterému nutně předchází Perception Time Test (PPT).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objectives: The aim of this study is to evaluate an influence of acrobatic sports on dynamic postural stability with greater focus on vestibular system and reaction time of the subjects and to compare those qualities with non-acrobatic subjects who have no history of acrobatic training.
Methods: Assessments were performed on NeuroCom Smart Equi Test device, which is located in laboratory of kinesiology at the UK FTVS. There were 20 subjects divided into 2 groups 10 subject each. One group made of 10 acrobatic athletes, the second group of 10 non-acrobatic subjects with no history of acrobatic training. The age of all subjects ranges from 20 to 34 years. For the testing of dynamic postural stability were used Sensory Organization Test (SOT), Motor Control Test (MCT), Head Shake – Sensory Organization Test (HS-SOT). For assessment of vestibulo-ocular reflex was used Dynamic Visual Acuity Test (DVAT), which cannot be performed without Perception Time Test (PPT).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK