Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Střet dvou světů v díle H. P. Lovecrafta
Název práce v češtině: Střet dvou světů v díle H. P. Lovecrafta
Název v anglickém jazyce: The encounter of two worlds in H.P. Lovecraft's works
Klíčová slova: interpretace; literatura, povídky; Lovecraft, H. P.
Klíčová slova anglicky: interpretation; literature; stories; Lovecraft, H. P.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Studium humanitní vzdělanosti - Kvalifikační modul (24-QM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Charvát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2016
Datum zadání: 16.12.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Richard Zika, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá rozborem díla spisovatele H. P. Lovecrafta. Ve vybraných povídkách se zaměříme na jeden z motivů jeho textů - setkávání dvou světů. Jednoho normálního, racionálního, spořádaného; druhého tajemného, neuchopitelného a chaotického. Výchozí tezí je, že při střetu těchto dvou rovin dochází k proměně aktérů a jejich místa v jejich původním prostoru. Motiv pak porovnáme s texty filosofů, kteří se věnovali tématu těchto dvou kontrastních principů a jejich styku.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK