Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 317)
Detail práce
  
Analýza terapie u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou
Název práce v češtině: Analýza terapie u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou
Název v anglickém jazyce: Analysis of the therapy in patients with juvenile idiopathic arthritis
Klíčová slova: revmatoidní artritida, klinická farmacie, racionální farmakoterapie
Klíčová slova anglicky: rheumatoid arthritis, clinical pharmacy, rational pharmacotherapy
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2016
Datum zadání: 02.05.2018
Datum a čas obhajoby: 08.06.2018 07:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2018
Oponenti: PharmDr. Petra Rozsívalová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je popsat a analyzovat farmakoterapii vybraných skupin pacientů s revmatoidní atritidou. Práce bude sepsána ve standardní struktuře: úvod, cíl, teoretická část, experimentální část (metodika, výsledky, diskuze), závěr, abstrakt v českém a anglickém jazyce.
Seznam odborné literatury
Podkladem bude odborná literatura publikovaná v bibliografických databází PubMed, Scopus a Embase, popř. v relevantních informačních zdrojích dostupných např. přes google scholar.
Předběžná náplň práce
Provést rešerši literatury, navrhnout metodiku sběru dat a jejich vyhodnocení, analyzovat a diskutovat získané výsledky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To review the literature, to propose a methodology for data collection and evaluation, to analyse and discuss the results.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK