Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Financial Globalization and Host Country Effects - An Empirical Analysis of EU Countries
Název práce v češtině: Finanční globalizace a dopady na přijímající země - empirická analýza zemí EU
Název v anglickém jazyce: Financial Globalization and Host Country Effects - An Empirical Analysis of EU Countries
Klíčová slova: Hospodářský Růst, Finanční Globalizace, Finanční Vývoj, Země EU, Přímé Zahraniční Investice, Portfolioové Investice
Klíčová slova anglicky: Economic Growth, Financial Globalization, Financial Development, EU countries, Foreign Direct Investment, Portfolio Investment
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: Mitchell Young, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2016
Datum zadání: 14.12.2016
Datum a čas obhajoby: 19.06.2017 09:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J2081, 2081, Jinonice - místn. č. 2081
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2017
Oponenti: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D.
  Slavo Radošević, PhD.
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Buch, C. M. (2004).Globalization of financial markets: causes of incomplete integrationand consequences for economic policy(Vol. 328). Springer Science & Business

Akindele, S. T., Gidado, T. O., & Olaopo, O. R. (2002). Globalization, its implicationsand consequences for Africa. Globalization, 2(1), 1-17.

Akinlo, A. E. (2004). Foreign direct investment and growth in Nigeria: An empirical investigation.Journal of policy modeling,26(5), 627-639.

Bailliu, J. N. (2000).Private capital flows, financial development, and economic growthin developing countries. Ottawa: Bank of Canada.

Cobb, S. C. (1998). Global finance and the growth of offshore financial centers: The Manxico experience.Geoforum,29(1), 7-21.

Durham, J. B. (2004). Foreign portfolio investment, foreign bank lending, and economic growth.
Předběžná náplň práce
Článek analyzuje především dopad finanční globalizace na hospodářský růst zemí EU. Analyzovaný časový interval je od roku 1995 do roku 2015 a takové období je zvoleno, protože nové členské země EU, jako je Česká republika, se během tohoto období zbavily účinků Sovětského svazu a finanční a ekonomické liberalizace těchto zemí byly Zintenzivnění a zlepšení, přičemž do nových členských zemí EU dojde více mezinárodního kapitálu. Také data v tomto období jsou k dispozici.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The paper mainly studies the the impact of financial globalization on the EU countries’ economic growth. The analyzed time span is from 1995 to 2015 and such time period is chosen because the new EU member countries such as Czech Republic have gotten rid of the effects exerted by the Soviet Union during this period and the financial and economic liberalizations of these countries have been intensified and improved, with more international capital flowing into new EU member countries. Also the data in this period is more available.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK