Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv činnosti armády na sukcesi společenstev terestrických členovců v CHKO Brdy
Název práce v češtině: Vliv činnosti armády na sukcesi společenstev terestrických členovců v CHKO Brdy
Název v anglickém jazyce: Influence of military disturbances on succession of arthropod communities in Brdy
Klíčová slova: disturbance, narušení, oheň, frekvence, intenzita, bezobratlí, členovci, hmyz, vojenský výcvikový prostor, VVP, vřesoviště, Brdy
Klíčová slova anglicky: disturbance, fire, frequency, intensity, invertebrates, arthropods, insect, military training area, MTA, heathland, Brdy
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.12.2016
Datum zadání: 14.12.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Oponenti: Ing. Michal Knapp, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK